p.r. NOVAK STEEL preduzetnik: Milorad Novakoviċ
Ložionička 47, 21000 NOVI SAD,
mob: +381(0) 63/ 8 623 521, +381(0) 61/ 1 576 447,
tel/fax:+381(0) 21/ 6301 314, tel:+381(0) 15/ 260 158
email: novaksteel@yahoo.com

RADNO VREME OD 8.00 Do 16.30h
Čelične četke za protektiranje guma, obradu drveta (isticanje godova) i za obradu raznih širokih površina.Čelične i druge četke za protektiranje guma, obradu drveta
i obradu širokih površinaIzrađujemo četke svih vrsta po narudžbini,
prema nacrtu ili prema uzorku

© 2010. NOVAK STEEL All rights reserved